Hội Hải Quân Hàng Hải Việt Nam

  Miền Đông Hoa Kỳ 

 

     
Bầu Cử Hội Trưởng Chia Buồn Phóng sự:
Lễ Húy Nhật Thánh Tổ HQ (29 tháng 9, 2002)
   
     

Hội Hải Quân Hàng Hải Việt Nam Miền Đông Hoa Kỳ (HQHHVNMĐHK) là một hội ái hữu chính thức
của các cựu quân nhân Hải Quân Việt Nam Cộng Ḥa cư ngụ tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.

Ngoài mục tiêu thông tin, tương trợ, và phát triển t́nh đoàn kết giữa các hội viên, Hội HQHHVNMĐHK, tùy theo khả năng tài chánh, c̣n yểm trợ các thương phế binh Hải Quân
Việt Nam Cộng Ḥa tại Việt Nam. Hội cũng là một thành viên của Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia, và đă đắc lực tham gia hoặc tổ chức các sinh hoạt đấu tranh chính trị của vùng Hoa Thịnh Đốn trong hơn 20 năm qua.

Với chiều hướng phát triển mạnh mẽ hiện tại, Hội thiết tha kêu gọi sư tham gia của tất cả
 cựu quân nhân Hải Quân VNCH và gia đ́nh trong vùng Đông Bắc để các mục tiêu của Hội được
hoàn thành tốt đẹp.