Make your own free website on Tripod.com


Hội Hải Quân Và Hàng Hải Việt Nam Miền Đông Hoa Kỳ

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO 

LỂ HÚY NHẬT HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG
THÁNH TỔ HẢI QUÂN, QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG H̉A


 sẽ được tổ chức vào ngày

 CHUÁ NHẬT
29 THÁNG 09 NĂM 2002

vào lúc

3:OO PM 

tại

nhà hàng SaiGon House
 7235 Arlington Blv. Suite # 2 
Falls Church Va. 22042

(703) 560-8180 

trân trọng kính mời qúy vị Chủ Tịch, Hội Trưởng các Hội đoàn,
qúy Ban Chấp Hành, quư Hội Viên và gia đ́nh cùng toàn thể 
Đồng Hương trong vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận hoan hỷ hiện
diện đông đủ để tham dự Lể Húy Nhật Thánh Tổ Hải Quân Việt 
Nam Cộng Ḥa.

Mọi lễ vật qúy vị đem đến để kính dâng cúng Đức Thánh Tổ
Hải Quân xin thông báo với Ban Tổ Chức để được sắp xếp và 
dâng cúng tại Bàn Thờ.

Nguyễn Văn Tần
Hội Trưởng